omnitest_w_PET

สัมมนาออนไลน์ เทคโนโลยีเครื่องมือวัด และมาตรฐานการทดสอบบรรจุภัณฑ์ (Top-Load Testing Webinar)


 • วันที่: 29 กุมภาพันธ์ 2567
 • เวลา: 14:00 - 15.00 น.
 • ค่าใช้จ่าย: ฟรี (ลงทะเบียนล่วงหน้า)
 • ช่องทาง: ทางออนไลน์ ผ่านระบบ GoToWebinar

ในโลกแห่งการแข่งขันด้านบรรจุภัณฑ์สินค้าอุปโภคและบริโภค ความทนทานและความแข็งแรงของบรรจุภัณฑ์เป็นสิ่งสำคัญยิ่ง นั่นคือที่มาของการทดสอบ Top-load

สัมมนาออนไลน์นี้ครอบคลุมถึงหัวข้อที่สำคัญเกี่ยวกับการทดสอบ Top-load สำหรับอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์โดยเฉพาะขวด PET รวมถึงเทคนิคการทดสอบต่างๆ, มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง และวิธีการประยุกต์ใช้ผลลัพธ์ในกระบวนการผลิตและการควบคุมคุณภาพบรรจุภัณฑ์

บรรยายในหัวข้อ

 • อัพเดทความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการทดสอบบรรจุภัณฑ์ตามมาตรฐานสากล
 • การทดสอบบรรจุภัณฑ์สำหรับขวด PET
 • การปรับใช้ผลการทดสอบในงานควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์และพัฒนาบรรจุภัณฑ์
 • อัพเดทเทคโนโลยีการทดสอบ พร้อมสาธิตเครื่องทดสอบ Top-Load กับซอฟต์แวร์ VectorPro
 • แลกเปลี่ยนประสบการณ์และตอบปัญหาในการทดสอบ

  สัมมนานี้เหมาะกับใคร?
 • ผู้ประกอบการผลิตและควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์
 • นักวิจัย ออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์
 • ผู้สนใจในการทดสอบบรรจุภัณฑ์

Sotorn Ploysuk
Senior Sales Engineer

ลงทะเบียนสำรองที่นั่ง